Αταλάντη, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Η διακοπή υδροδότησης στην ανατολική πλευρά της Αταλάντης οφείλεται σε βλάβη αγωγού και βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάστασή της.  Η υδροδότηση υπολογίζεται να επανέλθει στις 21:00.