Αταλάντη, 13 Οκτωβρίου 2023

Λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης του Καλαποδίου θα γίνει διακοπή υδροδότησης σήμερα Παρασκευή 13/10/2023 από το πρωί και κατ' εκτίμηση για χρονικό διάστημα 2-3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.