Αταλάντη, 3 Οκτωβρίου 2023

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στο Κυπαρίσσι, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Τρίτη 3/10/2023 από τις 9.30 π.μ. και για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.