Αταλάντη 06-09-2023
 
Λόγω βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης στην περιοχή του Μαρτίνου (νέο χωριό) θα υπάρξει διακοπή ύδρευσης σήμερα Τετάρτη 6/9/2023 από τις 9.30 π.μ. και για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2-3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.
 
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας