Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης στον Μεγαπλάτανο, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Τρίτη 12/9/2023 από το πρωί και για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παρακαλούμε για την κατανόηση σας.