Αταλάντη 11-10-2023
 
 
Λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης του Μεγαπλατάνου, θα γίνει διακοπή υδροδότησης σήμερα Τετάρτη 11/10/2023 το πρωί για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.