Αταλάντη, 1 Δεκεμβρίου 2021

 

Διακοπή υδροδότησης στο Προσκυνά

Θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στο Προσκυνά για τη διασύνδεση της νέας δεξαμενής με το δίκτυο ύδρευσης την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου μετά τις 09:00 και ως τις 13:00.
 
Μετά τη διασύνδεση η υδροδότηση στο χωριό θα γίνεται αποκλειστικά από τη νέα δεξαμενή και η παλιά θα χρησιμοποιείται μόνο ως εφεδρική.