Αταλάντη 15.01.2024

Λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης στον Έξαρχο, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Δευτέρα 15.01.2024 κατ' εκτίμηση από τις 10.30 π.μ. και μέχρις ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.

 

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.