ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16/05/2023
Α.Π. :98960

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Το ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και
την πρόληψη νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ :
https://eody.gov.gr/disease/koynoypia/