ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς - Λήψη μέτρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς».      

Σας στέλνουμε συνημμένα το αριθ. 3405/ 04- 08 - 2021  έγγραφο του Κ.Ε.Π.Π. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύει  για την  Πέμπτη 05 -08 -2021, για ενημέρωση και δρομολόγηση δράσεων ετοιμότητας λόγω επικινδυνότητας εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το σχεδιασμό σας και την προβλεπόμενη κατηγορία κινδύνου.

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιών εκτιμάται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ με κατηγορία κινδύνου  (… 4 …).

Οι Δήμοι, οι οποίοι στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, εμφανίζονται με κατηγορία κινδύνου (4) καλούνται να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, να προχωρήσουν στην άμεση λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων και δράσεων αυξημένης ετοιμότητας που προβλέπονται στα αντιπυρικά σχέδια της περιοχής ευθύνης τους και να προβούν σε άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Τα Δασαρχεία παρακαλούνται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα των περιπολιών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους.

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Τηλέφωνα: 2413503603, 2413503624
email: 
polprostasia@apdthest.gov.gr