Αταλάντη, 28 Απριλίου 2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ:   «Διευκόλυνση δημοτικών υπαλλήλων για την υποβολή παραίτησης από την υπηρεσία λόγω θέσης υποψηφιότητας στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023».

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. Πρωτ: 36771/28-04-2023 συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνουμε ότι το Σάββατο 29.04.2023 και έως ώρα 23:59 η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λοκρών (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού) θα παραμείνει ανοικτή στην έδρα του Δήμου Λοκρών ( Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης-Πλατεία Δημαρχείου 1-Αταλάντη) προκειμένου να δεχθεί τυχόν αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία δημοτικών υπαλλήλων του οικείου Δήμου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Αρμόδια υπάλληλος:

Μοδιάτη Βασιλική / Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Λοκρών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981817082

Συνημμένο:

Το υπ’ αριθ. Πρωτ: 36771/28.04.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών