Αταλάντη, 1 Ιουνίου 2023

ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διευκόλυνση δημοτικών υπαλλήλων για την υποβολή παραίτησης από την υπηρεσία λόγω θέσης υποψηφιότητας στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαλαμβανομένων στα υπ’ αριθ. Πρωτ: 47481/30-05-2023 και 48710/02-06-2023 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνουμε ότι:

  1. Το Σάββατο 03-06-2023 και την Κυριακή 04-06-2023 από ώρα 09:00 έως και ώρα 22:00 και
  2. Τη Δευτέρα 05-06-2023 από ώρα 08:00  έως και ώρα 24:00 η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λοκρών (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού) θα παραμείνει ανοικτή στην έδρα του Δήμου Λοκρών ( Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης-Πλατεία Δημαρχείου 1-Αταλάντη) προκειμένου να δεχθεί τυχόν αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία δημοτικών υπαλλήλων του οικείου Δήμου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Αρμόδια υπάλληλος:

Μοδιάτη Βασιλική/Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Λοκρών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981817082