Αταλάντη, 29 Αυγούστου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ:   «Διευκόλυνση υποψηφίων για τη μεταδημότευσή τους χωρίς τη συνδρομή της διετούς κατοικίας για τις προσεχείς Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023».

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. Πρωτ: 67431/10-08-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 30.08.2023 μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών και έως ώρα 12η βραδινή οι υποψήφιοι που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν (χωρίς τη συνδρομή της διετούς κατοικίας) λόγω υποβολής υποψηφιότητας στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023  θα απευθύνονται στους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Λοκρών:

 

Από ώρα 15:00 έως 17:00 στον υπάλληλο Καραμίντζιο Δημήτριο του Γεωργίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2233089605 κινητό 6989503383

Από ώρα 17:00 έως 20:00 στον υπάλληλο Βίγγο Ευάγγελο του Μιχαήλ

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2233089605 κινητό 6974671205

Από ώρα 20:00 έως 24:00 στον υπάλληλο Γκριτζάπη Αθανάσιο του Νικολάου

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2233061226 κινητό 6972056148

 

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Πάσσα Μαρία του Αθανασίου - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975591239

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μοδιάτη Βασιλική του Χαριλάου - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981817082