ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛαμία15 - 4 - 2020 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝΑρ. Πρωτ. : 6316 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΒΑΣΗΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών , κατ’ εφαρμογή :

1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017

(ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

«ΒΑΣΗΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» , Προϋπολογισμού59.800 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 055 :Εκτέλεση έργων από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας) Το έργο αφορά την κατασκευή βάσης δεξαμενής εκ σκυροδέματος C20/25 και καταλλήλου οπλισμού ως στατική μελέτη και σχέδιαστην θέση ‘’Νερομανα’’ ώστε να τοποθετηθεί ηνέα Δεξαμενή που προμηθεύτηκε ο Δήμος για τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 6/59/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , (ΑΔΑ : 6ΒΘΟΩΛΤ-Ψ0Π)

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 22-4-2020 και ώρα 11:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες : α). του Δήμου : www.dimos-lokron.gov.gr β). του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Οαν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Λοκρών

Αθανάσιος Τσαρούχας

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση σε μορφή .pdf

Αρχείο