ellhnikh-dhmokratia

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   
Λαμία 12-5- 2020
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                          Αρ. Πρωτ. : 7069
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση :ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
                        ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Ταχ. Κωδ.:35 200
Πληροφορίες: Ηλίας Γεωργίτσης
Τηλέφωνο :22330 – 81003
Fax : 22330 – 22606
Email : tydatal@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «Συμπληρωματικές εργασίες για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου».

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών , κατ’ εφαρμογή :

1). Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2). Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

3). Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017

(ΦΕΚ 4841/29-12- 2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης , μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών , για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:«Συμπληρωματικές εργασίες για την προσαρμογήλειτουργούντων δημοτικών παιδικών σταθμών στις προδιαγραφέςτου νέου θεσμικού πλαισίου» , Προϋπολογισμού40.322,58 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 Το έργο αφορά συμπληρωματικές εργασίες επισκευής – κατασκευής σε τρία κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου Λοκρών, στα οποία στεγάζονται παιδικοί σταθμοί της Δ.Κ. Αταλάντης , Δ.Κ. Λιβανατών και Δ.Κ. Μαλεσίνας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 6/59/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών , (ΑΔΑ : 6ΒΘΟΩΛΤ-Ψ0Π)

Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 14-5-2020 και ώρα 11:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α). του Δήμου : www.dimos-lokron.gov.gr

β). του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Οαν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Λοκρών

Αθανάσιος Τσαρούχας