Ημερομηνία δειγματοληψίας: 27/02/2019 Hμερομηνία Παραλαβής : 28/02/2019 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 28/02/2019 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 03/03/2019 Επισυνάπτονταιτααρχείο με τααποτελέσματα σε μορφή .pdf για κάθε περιοχή ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΑΡΚΙΤΣΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΡΑΓΑΝΑ