Ημερομηνία δειγματοληψίας: 27/04/2020 Hμερομηνία Παραλαβής : 29/04/2020 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 29/04/2020 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 02/05/2020

Επισυνάπτονταιτααρχεία, με τααποτελέσματα για κάθε περιοχή, σε μορφή .pdf

ΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείο<