Ημερομηνία δειγματοληψίας: 31/03/2020

Hμερομηνία Παραλαβής : 31/03/2020

Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 31/03/2020

Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 03/04/2020