Ημερομηνία δειγματοληψίας: 29/11/2018 Hμερομηνία Παραλαβής : 30/11/2018 Ημερομηνία Έναρξης Αναλύσεων : 30/11/2018 Ημερομηνία περάτωσης Αναλύσεων : 6/12/2018 Επισυνάπτεται τo αρχείο με τααποτελέσματα σε μορφή .pdf ΜΑΛΕΣΙΝΑ