Δικαίωμα μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων έχουν όλοι οι Νέοι και οι Νέες από 15 έως 28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου Λοκρών. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο νέων διαγράφονται αυτοδικαίως μετά τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας τους, εκτός αν έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο, οπότε διατηρούν την ιδιότητά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Για τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης η 1η Ιανουαρίου, όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο, ενώ για τη συμπλήρωση του 28ου έτους της ηλικίας θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης η 31η Δεκεμβρίου.