ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αταλάντη, 12-6-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 8880
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πεζόδρομος Σ.Κοκόλα
35200 Αταλάντη
email: k.petrou@0607.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Πέτρου Κ.
Τηλέφωνο:22330-89311
Fax: 22330-89311

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγωγοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Λοκρών για την εβδομάδα από ΔΕΥΤΕΡΑ 15-06-2020 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2020 είναι οι εξής:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf) όπου φαίνονται οι παραγωγοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής.