Αταλάντη 12-12-2022

Όσοι παραγωγοί υπέστησαν πτώση καρπού στα ελαιοπερίβολα τους λόγω του ισχυρού αέρα της 12-12-2022, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές του Δήμου μέχρι την Τρίτη  27-12-2022.

Βασική προϋπόθεση για την εκτίμηση ζημιάς είναι να υπάρχουν οι κατάλληλοι δείκτες, ήτοι:  1 ασυγκόμιστο δένδρο (πάνω και κάτω) ανά 20 δηλωθέντα,  διάσπαρτα σε όλη την έκταση του κτήματος.