Αταλάντη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Δήλωση Δημάρχου Λοκρών Αθανάσιου Ζεκεντέ για τη διάταξη για τα «κόκκινα» οικόπεδα στη Μαλεσίνα

Από την ανάληψη των καθηκόντων της η Δημοτική Αρχή Λοκρών επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εύρεση λύσης στο χρόνιο πρόβλημα των «κόκκινων» οικοπέδων στη Μαλεσίνα. Πρόκειται για ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 29ης Ιουλίου 1894 (ΦΕΚ 83Β), οπότε και συστάθηκε δυνάμει του Νόμου ΡΜΘ της 5ης Ιανουαρίου 1866 (περί συνοικισμών ΦΕΚ 8Α), προς αποκατάσταση των σεισμοπαθών της Μαλεσίνας και για τα οποία δεν εκδόθηκε το σχετικό παραχωρητήριο.  

Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε για 600 περίπου ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα στο κτηματολόγιο να εμφανίζονται ως κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Ακολούθησε διαδικασία ενστάσεων τη δεκαετία του 2000 μετά τις αρχικές εγγραφές κτηματογράφησης της Μαλεσίνας. Εξ αυτών οι μισές περίπου ενστάσεις έγιναν αποδεκτές και δεν διεκδικούνται πλέον από το ελληνικό δημόσιο. Οι υπόλοιπες είτε έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα που δεν κατέθεσαν στη διαδικασία των ενστάσεων τότε είτε δεν έχουν στοιχεία ιδιοκτησίας.

Ως Δημοτική αρχή ενημερώσαμε την κυβέρνηση σχετικά με το συγκεκριμένο σοβαρό θέμα. Ακολούθησε προσωπική μου συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, των υπηρεσιακών παραγόντων της πολιτείας και του Δήμου Λοκρών, ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος δυνατός τρόπος επίλυσης του σύνθετου αυτού προβλήματος.

Σε συνέχεια αυτών ψηφίστηκε χθες η διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τους Βουλευτές, με την οποία δρομολογείται λύση στο ζήτημα με τα «κόκκινα σπίτια», η οποία και παρατίθεται στη συνέχεια.

Θα ακολουθήσει πρόσκληση υποβολής των υπαρχόντων νομιμοποιητικών στοιχείων από τους περίπου 350 φερόμενους ιδιοκτήτες στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεσίνας και στη συνέχεια θα συνεδριάσει η πενταμελής επιτροπή που συστάθηκε με τη εν λόγω  διάταξη η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για να γνωμοδοτήσει ως 30.09.21 για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.

Για το σκοπό αυτό αύριο, Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μου με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ώστε να εξειδικευτούν οι λεπτομέρειες της Υπουργικής Απόφασης που πρέπει να εκδοθεί.

Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές

 

Δήμαρχος Λοκρών

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»

 

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης .7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ΄ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισμών» προς αποκατάσταση σεισμοπαθών.

 

1. Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης .7.1894(Β’ 83) ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ΄ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισμών» (Α΄8) προς αποκατάσταση σεισμοπαθών και για τα οποία δεν εκδόθηκε σχετικό παραχωρητήριο, διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής της οικεία Κτηματικής Υπηρεσίας και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα για αυτά, εφόσον ο νομέας τους έχει καταχωριστεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή στους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης για αυτά εξ αυτής της αιτίας.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκατάστασης σεισμοπαθών της παρ. 1 συστήνεται επιτροπή η οποία θα εξετάσει έως τις 30.09.2021, αιτήσεις ιδιωτών, προκειμένου να αποδειχθεί ότι αποτελούν απώτερους διαδόχους των αρχικώς αποκατασταθέντων και θα γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση σε αυτούς των αρχικώς παραχωρηθεισών εκτάσεων.

Η επιτροπή είναι πενταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, και μέλη

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λοκρών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού,

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο αυτού, και

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη.

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Η έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων τίτλων γίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασίας βάσει των οποίων η επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα, οι όροι της παραχώρησης, κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.