Δήμαρχος

Δήμαρχος Λοκρών Λιόλιος Νικόλαος 2012 Δήμαρχος Λοκρών Λιόλιος Νικόλαος 2013

Αντιδήμαρχοι

ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΣΙΜΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής