ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                  Αταλάντη   23 – 5- 2024

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 9241

 

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   

Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    

 

 

Τηλέφωνο: 22330 22374  

 

FAX: 22330 22606

 

 

 

 

            

 

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  12/78/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 12/159/2024 απόφαση της Δ.Ε. και την αρ. 12/78/2024 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: ΨΤΟΦΩΛΤ-Ο9Γ ψηφίστηκε ο Κανονισμός Φιλαρμονικής Δήμου Λοκρών, για την  επιτακτική ανάγκη καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των διαδικασιών διοίκησης , της διάρθρωσης των θέσεων εργασίας και της περιγραφής των επιμέρους καθηκόντων  της Φιλαρμονικής Ορχήστρας  ,με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας  του Δήμου.

Για την αποφυγή συνεχής αναφοράς και στις δύο Φιλαρμονικές ξεχωριστά όπου αναφέρεται ο όρος Φιλαρμονική ισχύει τόσο για τη Φιλαρμονική Αταλάντης όσο και για τη Φιλαρμονικής Μαλεσίνας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ