ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ    

Αταλάντη   15 – 11- 2022
 Αριθ. Πρωτ.: 25963

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1   
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τηλέφωνο: 22330 22374                        

          

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/119/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος  Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 29/346/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την 15/119/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών σε ορθή επανάληψη με την οποία Εγκρίθηκε ο καθορισμός νέων ειδικών συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ποιμνιοστάσια εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού και  την αναπροσαρμογή των υπαρχόντων , για το οικονομικό έτος 2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ