ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    Αταλάντη   20 - 10- 2022
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 24319

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/119/2022 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 29/346/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την 15/119/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με την οποία Εγκρίθηκε ο καθορισμός νέων ειδικών συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ποιμνιοστάσια εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού και  την αναπροσαρμογή των υπαρχόντων , για το οικονομικό έτος 2023.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ