ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                 Αταλάντη   17 - 12- 2021
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 31829

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 15/160/2021 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 41/402/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την 15/160/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: 92Λ3ΩΛΤ-2ΣΣ:  

την απαλλαγή σε ποσοστό 100% της καταβολής των  μισθωμάτων των επαγγελματικών μισθώσεων ειδικά για το μήνα Ιούλιο 2021 σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και την διαγραφή τους από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λοκρών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ