ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                             Αταλάντη   24 – 9- 2021

                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 23201

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 9/103/2021  Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών            

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 32/297/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την 9/103/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: ΨΟ1ΕΩΛΤ-Φ0Β:  

Την αναπροσαρμογή των συντελεστών του Δημοτικού φόρου άρθ. 10 του Ν. 1080/80 προκειμένου σε βάθος χρόνου να υπάρξει ενιαίος συντελεστής κατά κοινότητα σύμφωνα και με το αρθ. 25 παρ. 13 Ν. 1828/89  η αύξηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% ανά έτος ως εξής: ανά κοινότητα ως εξής (μείωση κατά 1 λεπτό σε 3 κοινότητες που έχουν τον υψηλότερο συντελεστή και αύξηση σε 9 κοινότητες που έχουν τους χαμηλότερους συντελεστές):

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ

ΣΕ

Κοιν. Αταλάντης

0,12

0,13

Κοιν. Αρκίτσας

0,17

0,16

Κοιν. Γουλεμίου

0,17

0,16

Κοιν. Εξάρχου

0,09

0,10

Κοιν. Καλαποδίου

0,09

0,10

Κοιν. Κυπαρισσίου

0,09

0,10

Κοιν. Κυρτώνης

0,09

0,10

Κοιν. Λάρυμνας

0,08

0,09

Κοιν. Λιβανατών

0,17

0,16

Κοιν. Μαλεσίνας

0,09

0,10

Κοιν. Μαρτίνου

0,08

0,09

Κοιν. Μεγαπλατάνου

0,06

0,07

Κοιν. Προσκυνά

0,09

0,10

Κοιν. Τραγάνας

0,09

0,10

 

Η διαφορά που θα προκύψει στα έσοδα του Δήμου στο κατά το έτος 2022 από την ανωτέρω αυξομείωση των συντελεστών Δ.Φ. απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΡΘ. 10 Ν. 1080/80

 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ (2021)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ (2022)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Τ.Μ. ΑΚΙΝΉΤΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

344.578,83

41.349,46

44.795,25

3.445,79

ΚΟΙΝ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ

144.660,55

24.592,29

23.145,69

-1.446,61

ΚΟΙΝ. ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ

6.065,49

1.031,13

970,48

-60,65

ΚΟΙΝ. ΕΞΑΡΧΟΥ

34.983,74

3.148,54

3.498,37

349,84

ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ

35.626,15

3.206,35

3.562,62

356,26

ΚΟΙΝ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

55.845,50

5.026,10

5.584,55

558,46

ΚΟΙΝ. ΚΥΡΤΩΝΗΣ

25.295,34

2.276,58

2.529,53

252,95

ΚΟΙΝ. ΛΑΡΥΜΝΗΣ

634.253,48

50.740,28

57.082,81

6.342,53

ΚΟΙΝ. ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

209.668,16

35.643,59

33.546,91

-2.096,68

ΚΟΙΝ. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ

428.536,77

38.568,31

42.853,68

4.285,37

ΚΟΙΝ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ

107.465,88

8.597,27

9.671,93

1.074,66

ΚΟΙΝ. ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

33.311,24

1.998,67

2.331,79

333,11

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΚΥΝΑ

11.474,57

1.032,71

1.147,46

114,75

ΚΟΙΝ. ΤΡΑΓΑΝΑΣ

75.227,37

6.770,46

7.522,74

752,27

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

2.146.993,07

223.981,75

238.243,79

14.262,05

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ