ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                              Αταλάντη   24 – 9- 2021

                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 23203

Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πληροφορίες: ΛΙΑΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22330 22374
FAX: 22330 22606

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης 9/104/2021 Δημοτικού Συμβουλίου                

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 26/263/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την 9/104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών με ΑΔΑ: ΩΞΡΟΩΛΤ-ΛΔΒ:  

τον καθορισμό του τέλους αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων σύμφωνα με την αριθ. 12/187/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία ψηφίστηκε ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Λοκρών ως εξής:

  1. Για ογκώδη απορρίμματα προϊόντα κλαδέματος δέντρων, θάμνων και λοιπών κηπευτικών ειδών και χόρτων όπως ορίζονται στο αρθ. 3.1 παρ. γ. του κανονισμού με όγκο άνω του μισού της χωρητικότητας ανοικτού ημιφορτηγού και μέχρι χωρητικότητας ενός φορτηγού να ορισθεί τέλος αποκομιδής 50,00 ευρώ, σε περίπτωση που χρειαστεί και δεύτερο φορτηγό να ορισθεί τέλος αποκομιδής 100,00 ευρώ .
  2. Για ογκώδη απορρίμματα παλιά έπιπλα , άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ όπως ορίζονται στο αρθ. 3.1 παρ. ε. του κανονισμού, με βάρος άνω των 50-70 κιλών να ορισθεί τέλος αποκομιδής 50,00 ευρώ, σε περίπτωση που χρειαστεί και δεύτερο φορτηγό να ορισθεί τέλος αποκομιδής 100,00 ευρώ

 

 

 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ