ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη   1 – 6- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 12283

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  10/113/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 10/113/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΨΙΦΩΛΤ-ΣΛΧ:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2021 ΝΠΔΔ «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

 

                                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

Επισυνάπτεται η κατάσταση Απολογισμού