ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη   1 – 6- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 12284

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  10/114/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 10/114/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 61ΤΨΩΛΤ-ΕΡ3:

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2021 ΝΠΔΔ «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

 

                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

Επισυνάπτεται η κατάσταση Απολογισμού