ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη   22– 6- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 14343

 

ΘΕΜΑ:            Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ΣΧΕΤ:  11/142/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λοκρών

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την 11/142/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ::

Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2020 ΝΠΔΔ «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Λοκρών ο οποίος έχει ως εξής:

 

 

                                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

Επισυνάπτεται η κατάσταση Απολογισμού