ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»
Ε.Χρήστου & Ν.Μεταξά 1                                                                                 Αταλάντη 14 Σεπτεμβρίου 2021
35 200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ                                                                                          Αριθμ.Πρωτοκ.: 125
Τηλ.-FAX Γραμματείας: 22330 22015
Πληροφορίες: Ιωάννης Σουλτανόπουλος
Ε-mail: d.o.atalandis@gmail.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2021
για την σύναψη σύμβασης προσωπικού
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση (.pdf)