Αταλάντη, 11 Νοεμβρίου 2020

 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τραγάνας, κατόπιν συνεννόησης με το Δασαρχείο Αταλάντης και έχοντας υπόψη την αριθ. 204032/04-11-2020 έγκριση πίνακα υλοτομίας ατόμων χαλεπίου πεύκης του Δασάρχη Αταλάντης  η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. πρωτ. 162483/21-09-2020 Απόφασης της Αν/τριας Γενικής Δ/ντριας Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, έγκρισης επέμβασης επί δασικού χαρακτήρα έκτασης , εμβαδού 25.013,91 τ.μ., για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 2,8875 MW στη θέση ΄Κόκκινο Λιθάρι΄ του Δήμου Λοκρών Τ.Κ. Τραγάνας της εταιρείας AIRENERGY ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ ΑΕ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα διατεθούν καυσόξυλα για ατομικές ανάγκες σε κατοίκους της Κοινότητας Τραγάνας, ατελώς, μετά από σχετική αίτηση προς το Δασαρχείο Αταλάντης. 

 Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η 13η  Νοεμβρίου 2020

 και οι αιτήσεις μπορεί να υποβληθούν είτε απευθείας στο Δασαρχείο Αταλάντης είτε μέσω της Κοινότητας.

Διευκρινίζουμε ότι σε κάθε οικογένεια θα εγκριθεί μόνο μία αίτηση για 2 χ.κ.μ. και  ότι τα καυσόξυλα που θα χορηγηθούν προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τους δικαιούχους και απαγορεύεται να διατεθούν στο εμπόριο

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ).

Η απόληψη των καυσόξυλων θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των αιτήσεων από το Δασαρχείο Αταλάντης  και κατόπιν συνεννοήσεως με την Κοινότητα Τραγάνας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΝΕΛΗΣ