Αταλάντη 14-2-2024

 

Δράση ενημέρωσης από το Δήμο Λοκρών για τον εθελοντισμό στο ΕΠΑ.Λ Αταλάντης

 

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, ο Δήμος Λοκρών  συνδιοργάνωσε με την διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ Αταλάντης δράση ενημέρωσης των μαθητών ότι αφορά τον εθελοντισμό. Τέθηκαν ερωτήματα από τους μαθητές  που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών, τα διακριτά όρια εθελοντισμού και φιλανθρωπίας, καθώς και τους φορείς που αναζητούν εθελοντές.

Μέσα από την ενημέρωση έγινε αντιληπτή η διαφοροποίηση της έμμισθης εργασίας από την εθελοντική προσφορά, προτάθηκαν εθελοντικές δράσεις και πληροφορήθηκαν οι μαθητές σχετικά με την ύπαρξη και την πολυετή δράση ελληνικών ΜΚΟ με χρόνια αποτελέσματα σε τριτοκοσμικές χώρες καθώς και Συλλόγων και Ομάδων Εθελοντισμού που εδρεύουν συγκεκριμένα στο Δήμο Λοκρών όπως είναι οι «Εθελοντές και Φίλοι Αρκίτσας» και η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α του Δήμου Λοκρών.

Εισηγήτριες της δράσης, κατόπιν πρόσκλησης από την υποδιευθύντρια του ΕΠΑ.Λ κ. Λέττας Τσούνη ήταν η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Εθελοντισμού κ. Παναγιούλα Καζάνα και η Δημοτική Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού κ. Μαρία Τζανακάκη.

Ο Δήμος Λοκρών θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης με θέματα που αφορούν άμεσα το κοινωνικό σύνολο, την ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης των πολιτών, την αξία της  προσφοράς και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, για έναν πιο βιώσιμο Δήμο με την νεολαία να πρωτοστατεί στα κοινωνικά δρώμενα.