ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
                pronoialokrwn@gmail.com 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Σας ενημερώνουμε ότι η δομή "ΓΕΦΥΡΑ" της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί  τη δράση  «Σπουδα…ΖΩ!» που αφορά την  έκτακτη οικονομική ενίσχυση αξίας 250 € εφάπαξ σε κάθε πρωτοετή φοιτητή - μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας και τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

    Το πρόγραμμα στοχεύει:

  • Στην στήριξη των προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών - φοιτητριών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, για την ομαλή κοινωνικοοικονομική ένταξή τους στο νέο φοιτητικό περιβάλλον.
  • Στην στήριξη των προπτυχιακών πρωτοετών φοιτητών – φοιτητριών των ανωτάτωνü εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, για την κάλυψη αναγκών σίτισης μέσω της προμήθειας ειδών διατροφής ή/και υπηρεσιών εστίασης.
  • Στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των μελών των οικογενειών της Περιφέρειαςü Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Προσκαλεί:

  • Προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν στον κατάλογο ωφελουμένων της παρούσας δράσης σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.
  • Επιχειρήσεις που παρέχουν διατακτικές σίτισης, όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να ενταχθούν στον κατάλογο δυνητικών προμηθευτών των διατακτικών σίτισης προς τους ωφελούμενους της δράσης, σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη δράση «Σπουδα…ΖΩ!» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Οι αιτήσεις θα γίνονται και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λοκρών από 02/11/2021 έως 19/11/2021.

Πληροφορίες : Ιστοσελίδες Δομή Γέφυρα www.gefyra.com.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr