Εφαρμογή των διατάξεων του πδ 15/2022 (Α΄ 39) περί προεκλογικής
προβολής και ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων
καθώς και των διατάξεων του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) για τη Διακομματική Επιτροπή
Εκλογών, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση(.pdf)