Αταλάντη, 02 Οκτωβρίου 2023

 

Εγκαίνια Βιολογικού Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών

 

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:30 τα εγκαίνια του Βιολογικού Καθαρισμού Μαλεσίνας μετά την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των κτιριακών υποδομών παρουσία του Δημάρχου κ. Αθανάσιου Ζεκεντέ, του Βουλευτή Φθιώτιδας κ. Γεώργιου Κοτρωνιά, αυτοδιοικητικών του Δήμου Λοκρών, εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας του έργου «Μηχανικής Περιβάλλοντος Α.Ε.» και πολιτών. Η τελετή των εγκαινίων τελέστηκε από τον πατέρα Αθανάσιο Λατσούδη. Ακολούθησε ξενάγηση και παρουσίαση στο χώρο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας κ. Μίλτο Χατζηηλιού.

Το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ», προϋπολογισμού ύψους 1.122.000,00 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ανάδοχος μέσα από διαγωνιστική διαδικασία αναδείχτηκε η εταιρία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.». Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφθηκε στις 21.12.2022 και προέβλεπε 9μηνη διάρκεια για την κατασκευή του έργου και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Η δυναμικότητα του έργου ανέρχεται σε 4.200 ισοδύναμους κατοίκους και η ημερήσια παροχή περίπου στα 920 m3  λυμάτων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο έρχεται να λύσει προβλήματα δεκαετιών αφήνοντας θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή. Αντικαταστάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του του υφιστάμενου εξοπλισμού που είχε απαξιωθεί και δεν ήταν δυνατή η επισκευή του, με νέο, ενεργειακά και τεχνολογικά αναβαθμισμένο εξοπλισμό, πραγματοποιήθηκε συντήρηση του υπολοίπου εξοπλισμού, επίσης κατασκευάστηκαν νέες μονάδων στην εγκατάσταση ώστε να συμμορφωθεί με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, τόσο ως προς την απαίτηση προχωρημένης τριτοβάθμιας επεξεργασίας (διύλιση-απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία) και την επίτευξη νέων, αυστηρότερων ορίων εκροής, όσο και ως προς την προσβασιμότητα ΑμεΑ.

Ο Δήμος Λοκρών συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές και εξοπλισμό που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του και θα διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος.