ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                      Αταλάντη   14 – 12- 2020
                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 26918

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ:  29/316/2020  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών

Με την 29/321/2020 απόφαση της  Ο.Ε. Λοκρών αποφασίστηκε η Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λοκρών ως εξής:

Επισυνάπτεται το αρχείο σε μορφή .doc