ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Αταλάντη 1/2/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 1998

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 1/9/2021 απόφασης του Δ.Σ.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων B΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-10-2020 έως 31-12-2020 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 4/28/2021 απόφαση της Ο.Ε. και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  70.825.895,92

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:     30.722.786,15

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:    12.395.304,49

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   70.825.895,92

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:       12.381.231,46

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:       12.008.796,40

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ