ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αταλάντη 18/8/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. 18476
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την αρ. 12/105/2022 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1-4-2022 έως 30-6-2022 σύμφωνα με το άρθρο 72  παρ. 1 και 266 παρ.9 του Ν. 3852/10   σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την 27/316/2022 απόφαση της Ο.Ε. και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:  67.065.459,45

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ:      16.940.466,49

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:     7.151.3934,63

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ:   67.7065.459,45

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ:         6.422.895,40

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:        6.143.043,18

         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ