Επισυνάπτεται η εγκύκλιος με τίτλο "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" σε μορφή pdf, για την ενημέρωσή σας.