Αταλάντη, 22 Ιουλίου 2022

Εισπράκτορας στο Κοινοτικό Κατάστημα των Λιβανατών

Ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα:

  • Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και
  • Παρασκευή 29 Ιουλίου 2002

θα βρίσκεται Δημοτικός Υπάλληλος για την είσπραξη των τελών στο Κοινοτικό Κατάστημα Λιβανατών κατά τις ώρες 8.30 – 13.30.