Ν.Π.Δ.Δ για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούνται όσοι από τους εκπαιδευτές των ΚΔΑΠ του Δήμου Λοκρών επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται και για το σχολικό έτος 2020-2021, αλλά και όσα άτομα ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως εκπαιδευτές, όπως προσκομίσουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται:

  • Τα επαγγελματικά προσόντα
  • Ο Α.Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Ο Α.Μ.Κ.Α
  • Ο Α.Φ.Μ καθώς και
  • φωτοτυπία του πτυχίου

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία του Δήμου Λοκρών από 17 έως και 25 Αυγούστου 2020.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό

 

Μιχάλης Παπανικολάου