Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα:
«Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από Μισθωτούς του Ιδιωτικού Τομέα στο πρόγραμμα που  αφορά την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.500 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

Έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα οι Οικονομολόγοι που εργάζονται ως Μισθωτοί σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.

Η Αίτηση υποβάλλεται στο link https://121.oe-e.gr/p/m/aply121mail/el-GR

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής βρίσκονται στο link https://121.oe-e.gr/p/m/appdoc/el-GR

Δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής είναι: το εκπαιδευτικό επίπεδο, τα  έτη προϋπηρεσίας και σε ισοβαθμίες ο χρόνος υποβολής της κάθε αίτησης. 

Διάρκεια Κατάρτισης: 200 ώρες
Εκπαιδευτικό επίδομα: 1.000€