Αταλάντη, 9 Ιανουαρίου 2022

 

Εκλογή Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δήμο Λοκρών

 

Σήμερα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών έγιναν οι εκλογές ανάδειξης του νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκλογής των τεσσάρων μελών που συμμετέχουν στην επταμελή Οικονομική Επιτροπή και στην επταμελή Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από κοινού με τον Δήμαρχο και δύο Αντιδημάρχους. Η διάρκεια του Προεδρείου και των Επιτροπών είναι ως 31.12.23.

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρία Γιαννοπούλου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Γεώργιος Γουρνάς

Γραμματέας Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Ντέλιος

 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:

  • Νικόλαος Ανεστάκος
  • Ιωάννης Μπονόβας
  • Νικόλαος Σωτήρχου
  • Νικόλαος Λιόλιος

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

  • Χρήστος Καλλής
  • Παναγιώτης Καπουκίνης
  • Κωνσταντίνος Μπακανδρίτσος
  • Μαρία Δουμάνη