Αταλάντη 3-1-2024

 

Εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών

 

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 στις 18:00 συνεδρίασε για πρώτη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Λοκρών. Σε αυτό πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Η νέα σύνθεση του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο εκλέχθηκε ομόφωνα, έχει ως εξής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Δουμπιώτης και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου.

Στη συνέχεια ακολούθησε με μυστική ψηφοφορία η διαδικασία εκλογής της  Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 02.01.2024 έως 30.06.2026 και εκλέχθηκαν τα ακόλουθα μέλη:

Τακτικά μέλη παράταξης της πλειοψηφίας: 1) κ. Δημάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου, 2) κ. Καλλής Χρήστος του Μιχαήλ, 3) κ. Παπανικολάου Μιχάλης του Γεωργίου, 4) κ.  Σωτήρχου Νικόλαος του Γεωργίου.

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης της πλειοψηφίας: 1) κ. Ανεστόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, 2) κ. Κυριαζής Βασίλειος - Δαμιανός του Θεμιστοκλή, 3) κ. Κυριάκου Ελένη του Κυριάκου, 4) κ. Τζανακάκη Μαρία του Άρη.

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας: 1) κ. Μαρία Γιαννοπούλου του Γεωργίου, 2) κ. Νικόλαος Λιόλιος του Ελευθερίου.

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας: 1) κ. Λουκάς Τριανταφύλλου του Νικολάου, 2) κ. Αγγελής Μπούτσικας του Δημητρίου.