Αταλάντη, 7-9-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                     «Εκπτώσεις και ειδικά δίδακτρα στο Δ.Ω.Α.»                                                                                              

    Ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται και επιθυμούν να εγγραφούν στο «Δ.Ω.Α.» ότι σύμφωνα με τις αριθμ. 9/20/2018 και 8/20/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ω.Α.» ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις και ειδικά δίδακτρα από το Σχολικό έτος 2020-2021 και εφ΄ εξής:

1) Έκπτωση με ποσοστό 20% επί του συνόλου των διδάκτρων σε δύο σπουδαστές τις ίδιας οικογένειας. 

2) Έκπτωση με ποσοστό 25% επί του συνόλου των διδάκτρων σε τρεις σπουδαστές τις ίδιας οικογένειας. 

3) Έκπτωση με ποσοστό 30% επί του συνόλου των διδάκτρων σε τέσσερις και πάνω σπουδαστές τις ίδιας οικογένειας.

4) Έκπτωση με ποσοστό 15% πάνω στα δίδακτρα που κάποιος  σπουδαστής θα φοιτήσει σε δεύτερο και πάνω ειδικό μάθημα.

5) Έκπτωση με ποσοστό 30% πάνω στα δίδακτρα για τα ενεργά μέλη των δύο  Φιλαρμονικών του Δήμου «ΛΟΚΡΩΝ», Αταλάντης και Μαλεσίνας.

6) Έκπτωση με ποσοστό 50% πάνω στα δίδακτρα σε σπουδαστές που είναι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στην περίπτωση που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων 7β .

7) Σε σπουδαστές: α) ανέργων γονέων και β) που οι γονείς τους έχουν χαμηλό εισόδημα (με ένα παιδί  έως 4.500,00 € & για δύο παιδιά έως 9.000,00 €) τα δίδακτρα θα είναι δωρεάν.

8) Επίσης, έκπτωση 5,00 € (πέντε ευρώ) σε μαθητές που συμμετέχουν ενεργά στην χορωδία του «Δ.Ω.Α.»

 

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ «Δ.Ω.Α.»