Αταλάντη, 16.03.2020

Έκτακτα μέτρα εξυπηρέτησης κοινού στο Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού (COVID -19)

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς τουκορωνοϊού λόγω συγχρωτισμού,αλλά και την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη, ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 την εξυπηρέτηση του κοινού μόνο μέσω προγραμματισμένου ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespiti επιλέγοντας το ΚΠΑ2 Λαμίας και την κατηγορία του αιτήματος:

1) εγγραφή στο μητρώο ανέργων ή / και 2) εγγραφή για τακτική επιδότηση ανεργίας. Στη συνέχεια θα λαμβάνουν email ή τηλεφωνική κλήση από το ΚΠΑ2 Λαμίας και θα καλούνται συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για να εξυπηρετηθούν από το Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δήμου Λοκρών στην Αταλάντη.